Expertiss

Expertiss Holding AB är ett privatägd investmentbolag som till största del gör aktiva investeringar i fastighetsrelaterade verksamheter. Företaget har sitt säte i Nyköping med kontor i Stockholm och Örebro.